Hop til indhold
Højesteret

Om tilbagekaldelse af taxiførerkort 
02-11-2017 

Sag 268/2016
 

Dom afsagt den 2. november 2017

 

Taxinævnet i Region Hovedstaden
mod
A

 

Taxinævnets afgørelse om tilbagekaldelse af taxiførerkort var ikke gyldig

A, der var taxichauffør, var i en straffesag blevet idømt en fængselsstraf for bl.a. besiddelse af børnepornografi. A’s taxiførerkort blev efterfølgende tilbagekaldt af Taxinævnet, da nævnet på grundlag af straffedommen vurderede, at A – som følge af beskyttelseshensyn over for mindreårige taxibrugere – burde afskæres fra at køre med denne aldersgruppe.

Sagen angik, om et strafbart forhold, der var begået i privatsfæren – og dermed uden sammenhæng med erhvervsudøvelsen – kunne begrunde tilbagekaldelse af et taxiførerkort efter den bestemmelse i taxiloven, som Taxinævnet havde henvist til.

Højesteret fastslog, at afgørelsen om tilbagekaldelse af førerkortet ikke havde hjemmel i den pågældende bestemmelse, da afgørelsen udelukkende støttede sig på domfældelsen for bl.a. besiddelse af børnepornografi, som ikke havde forbindelse med A’s erhvervsudøvelse.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk