Hop til indhold
Højesteret

Om tilbageholdsret i en hest 
12-02-2019 

Sag BS-15394/2018
 

Dom afsagt den 12. februar 2019

 

Tørring Ridecenter ved Torben Frandsen
mod
X ved A under konkurs

 

Senere stiftet tilbageholdsret skulle respektere ældre panteret i samme aktiv

En bank havde pant i A’s faste ejendom, herunder i hestebesætningen på ejendommen. A indgik en samarbejdsaftale med et ridecenter om opstaldning, træning mv. af en af A’s heste. Aftalen indeholdt en bestemmelse om, at betaling til ridecentret først skulle ske ved salg af hesten eller ved aftalens ophør, og at ridecentret havde tilbageholdsret i hesten til sikkerhed for betaling i henhold til aftalen.

Sagen angik, om ridecentret kunne udøve tilbageholdsret i hesten for sit tilgodehavende forud for den ældre tinglyste panteret.

Højesteret fastslog, at samarbejdsaftalen ikke var i panthaverens interesse, og at panthaveren ikke skulle tåle risikoen for, at værdien af pantet blev ”spist op” af udgifter til opstaldning, træning mv., uden at have givet samtykke til ordningen. Der var derfor ikke grundlag for at fravige udgangspunktet om, at den senere stiftede tilbageholdsret skulle respektere den ældre panteret i samme aktiv.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk