Hop til indhold
Højesteret

Om sygedagpenge 
06-11-2018 

Sag BS-9605/2018
 

Dom afsagt den 6. november 2018

 

A
mod
Ankestyrelsen

 

Ankestyrelsens afgørelse om ophør af retten til sygedagpenge ikke tilsidesat

Sagen angik, om der var grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse, hvorefter A’s ret til sygedagpenge ophørte i oktober 2014.

A havde da været sygemeldt siden juli 2012 på grund af bl.a. mavesmerter som følge af en operation i 2004 samt migræne og skulder- og nakkesmerter.

Højesteret fastslog, at A’s arbejdsevne, da kommunen traf afgørelse om ikke at forlænge hendes sygedagpengeperiode, ikke var afklaret i en sådan grad, at kommunen burde have vurderet, at sagen skulle forelægges for rehabiliteringsteamet med henblik på indstilling vedrørende førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb.

Højesteret fastslog derfor, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk