Hop til indhold
Højesteret

Om strafudmåling og udvisning i sag om simpel vold 
18-09-2019 

Sag 37/2019
 

Dom afsagt den 18. september 2019

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

En slovakisk statsborger frifundet for udvisning i sag om simpel vold. Straffet med ubetinget fængsel i 30 dage

T, der var slovakisk statsborger bosat i Polen, var ved landsretten fundet skyldig i simpel vold ved ud for en bar at have tildelt forurettede et knytnæveslag i ansigtet. For Højesteret angik sagen straffastsættelsen og spørgsmålet om udvisning.

Højesteret tiltrådte, at straffen i overensstemmelse med praksis vedrørende restaurationsvold var fastsat til fængsel i 30 dage. Højesteret fandt, at der ikke var grundlag for at gøre straffen betinget, herunder betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Da T var EU-statsborger, kunne han alene udvises, hvis det ville være i overensstemmelse med de principper, der efter EU-retten gælder for begrænsning af retten til fri bevægelighed. Efter reglerne i EU’s opholdsdirektiv skal udvisning være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og kan udelukkende begrundes i vedkommendes personlige adfærd.

T var efter det oplyste ikke tidligere straffet, og det måtte lægges til grund, at han havde fast bopæl i Warszawa, hvor han boede sammen med sin hustru og tre børn, og hvor han var medejer af et advokatfirma. På denne baggrund, og da den begåede vold ifølge det oplyste var et enkeltstående tilfælde, fandt Højesteret, at betingelserne for udvisning ikke var opfyldt.

Landsretten var nået et andet resultat for så vidt angår spørgsmålet om udvisning.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse 

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk