Hop til indhold
Højesteret

Om straf for overtrædelse af meldepligt 
18-02-2020 

Sag 161/2019
 

Dom afsagt den 18. februar 2020

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Påbud om meldepligt over for en kriminel udvist udlænding var ikke uproportionalt

T blev i april 2013 idømt 4 års fængsel og udvisning med indrejseforbud for bestandig for overtrædelse af bl.a. straffelovens bestemmelser om narkotikabesiddelse og bordeldrift. Ved prøveløsladelse i marts 2014 blev hun pålagt opholdspligt på Center Sandholm i Nordsjælland og meldepligt en gang om ugen hos politiet på Center Sandholm. I februar 2017 traf Udlændingestyrelsen afgørelse om at ændre opholdspligten til Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast, og hun blev af politiet pålagt meldepligt hver mandag, onsdag og fredag i tidsrummet mellem kl. 10-12 på Kærshovedgård. T blev boende sammen med sin familie i Københavnsområdet.

Højesteret skulle tage stilling til, om T kunne straffes for 155 overtrædelser i perioden fra februar 2017 til februar 2018 af meldepligten på Kærshovedgård. T gjorde gældende, at hun ikke kunne straffes for overtrædelserne, idet meldepligtspåbudet var uproportionalt.

Højesteret fandt det godtgjort, at meldepligten tre gange om ugen på Kærshovedgård ikke i den periode fra februar 2017 til februar 2018, som tiltalen angik, var et uproportionalt indgreb i retten til respekt for privatliv og familieliv, jf. artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Højesteret lagde bl.a. vægt på den alvorlige karakter af den kriminalitet, der havde begrundet udvisningen, og på, at de danske myndigheder før og i den periode, som tiltalen angik, flere gange var i kontakt med vietnamesiske myndigheder om udsendelse af T, og at T, der ikke var udrejst frivilligt, ikke ønskede at medvirke til sin udsendelse fra Danmark. Der var ikke grundlag for at tilsidesætte politiets vurdering, hvorefter mulighederne for at kunne udsende T til Vietnam ikke var helt udtømte i den periode, som tiltalen angik, idet politiet havde brug for T medvirken med yderligere oplysninger om sit tilknytningsforhold til Vietnam.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk