Hop til indhold
Højesteret

Om straffastsættelse i sag om stalking 
03-04-2019 

Sag 193/2018
 

Dom afsagt den 3. april 2019


Anklagemyndigheden
mod
T


T, der som led i en systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane (stalking) havde overtrådt et tilhold og et opholdsforbud, blev straffet med fængsel i 1 år og 3 måneder

T havde som led i en systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane (stalking) i 16 tilfælde overtrådt et tilhold mod at kontakte forurettede, som T tidligere havde været kæreste med, og dennes nærmeste, og i 27 tilfælde at have overtrådt et forbud mod at opholde sig i området omkring hendes bopæl. Overtrædelserne blev begået i en periode på ca. 1 år og fortsatte bl.a. efter at T i en periode var varetægtsfængslet under sagen.

T havde endvidere kort tid før, han blev meddelt tilhold, brudt ind i den ejendom, hvor forurettede og hendes mor boede, hvor T stjal bl.a. smykker og fjernede forurettedes hunde, som T senere aflivede under omstændigheder, der havde karakter af mishandling. T havde endvidere fremsat trusler over for forurettede og havde ved sin kørsel i tre tilfælde forvoldt nærliggende fare for hendes og hendes mors liv eller førlighed.

Højesteret fastsatte under hensyn til forholdenes karakter, omfang og grovhed, udstrækningen af den periode, hvori de blev begået, og at T fortsatte sin stalking efter at have været varetægtsfængslet, straffen til fængsel i 1 år og 3 måneder.

Landsretten var nået til et andet resultat.


 Læs hele dommen

 Landsrettens afgørelse

B yrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk