Hop til indhold
Højesteret

Omstødelse efter tysk konkursret 
15-09-2014 

Sag 42/2013
 

Dom afsagt den 15. september 2014

 

B
mod
A Kapitaldienst GmbH under konkurs

 

Omstødelse efter tysk konkursret af fiktive udbytter

I det tyske selskab A Kapitaldienst GmbH, der blev taget under konkursbehandling i 2005, og som havde drevet investeringsvirksomhed på grundlag af indskud foretaget af investorer, var der blevet dækket over tabsgivende aktivitet ved, at indskud foretaget af nye investorer blev anvendt til at udbetale fiktive udbytter til eksisterende investorer.

Konkursboet anlagde en lang række sager mod investorer i og uden for Tyskland, herunder mod B, med henblik på at få de udbetalte fiktive udbytter omstødt. Sagen angik, om tysk eller dansk ret fandt anvendelse, og hvis tysk ret fandt anvendelse, om betingelserne i tysk ret for at omstøde var opfyldt.

Højesteret fastslog, at konkurslandets lov som udgangspunkt skulle finde anvendelse, og at der ikke i den konkrete sag var grundlag for at fravige dette udgangspunkt. Omstødelsesspørgsmålet skulle derfor afgøres efter tysk ret, hvilket i sagen førte til, at konkursboet fik medhold i det rejste omstødelseskrav. 

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen 

 Læs landsrettens afgørelse

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk