Hop til indhold
Højesteret

Omstødelse af gavedisposition 
14-06-2010 

Sag 100/2006
 

Dom afsagt den 14. juni 2010.

 

H
mod
M under konkurs

 

Omstødelse af gavedisposition

M solgte i 1994 som led i en kreditorordning en ejendom i Lyngby til A for 3 mio. kr. M skulle for­blive boende i ejendommen som lejer, og lejestørrelsen og øvrige vilkår blev fastsat således, at M afholdt alle udgifter vedrørende ejendommen. Efter referatet af et møde den 3. juli 1994 blev der endvidere aftalt en de­klaration om tilbagekøbsret for M mod betaling af restgælden på prioritetsydelser. I november 2000 solgte A ejendommen videre til Ms ægtefælle, H, for 3,2 mio. kr. Denne købesum var væsentligt lavere end den offentlige vurdering på 4,7 mio. kr. og blev bl.a. berigtiget ved udstedelse af et rente- og afdragsfrit gældsbrev på ca. 700.000 kr. til A.

Højesteret bemærkede, at overdragelsen til H inde­bar et bety­deligt gavemoment. Ved afgørelsen af, hvem der havde ydet gaven, måtte overdragelsen til H ses i lyset af overdragelsen i 1994 fra M til A. Under hensyn til indholdet af referatet af mødet den 3. juli 1994 og til den økonomiske realitet i han­delen lagde Højesteret til grund, at det – uanset de afgivne forklaringer – var forudsat, at M skulle kunne købe ejendommen tilbage mod be­taling af restgæl­den på prioritetslånene. Gaven ved salget af ejendommen i 2000 til H måtte derfor anses for ydet af M.

Da gaven ikke var omfattet af en ægtepagt tilsidesatte Højesteret gavedispositionen som ugyldig, jf. retsvirkningslovens § 30. (Dissens).

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk