Hop til indhold
Højesteret

Omstødelse af fordringspant 
21-03-2014 

Sag 136/2012
 

Dom afsagt den 21. marts 2014

 

Lasse Vognmand A/S under konkurs
mod
Totalbanken A/S

 

En bank skulle fralægge sig den nettoberigelse, banken havde opnået i forbindelse med indbetalinger på en kassekredit, der var sikret ved et omstødt fordringspant

 

Lasse Vognmand A/S blev den 14. december 2009 erklæret konkurs på baggrund af begæring indleveret den 9. september 2009. Totalbanken A/S havde mindre end tre måneder før fristdagen fået tinglyst et fordringspant på to mio. kr., der ikke senere var tiltrådt, til sikkerhed for selskabets gæld, herunder en kassekredit. I perioden fra tinglysningen til dekretdagen var der sket en nettonedbringelse af kassekreditten.

Parterne var enige om, at der var tale om pant for gammel gæld, og pantet kunne derfor omstødes efter konkurslovens § 70, stk. 1, 1. pkt. 

Spørgsmålet for Højesteret var, om indbetalingerne på kassekreditten i omstødelsesperioden blev grebet af omstødelsen af fordringspantet, når indbetalingerne hidrørte fra fordringer omfattet af pantet.

Højesterets flertal fandt det efter sammenhængen mellem gælden til banken, sikkerheden i fordringerne og disses indbetaling til banken bedst stemmende med omstødelsesreglernes formål og forarbejderne i øvrigt at anse nettonedbringelsen for en fordel, der gribes af omstødelse af pantet. Banken skulle derfor fralægges sig den nettoberigelse af den pantesikrede gæld, der havde fundet sted i omstødelsesperioden, ved indfrielse af pantesikrede fordringer.

Højesteret ændrede dermed landsrettens afgørelse.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk