Hop til indhold
Højesteret

Om sagsomkostninger i Roskilde Bank-sagen 
24-04-2019 

Sag 79/2018

Dom afsagt den 24. april 2019


Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab,
statsautoriseret revisor A
og
statsautoriseret revisor B
mod
Finansiel Stabilitet


Der skete forhøjelse af tilkendte sagsomkostninger samt friholdelse for sagsomkostninger til en adciteret

Sagen for Højesteret angik, hvor meget Finansiel Stabilitet skulle betale i sagsomkostninger til de revisorer, som i landsretten var blevet frifundet for et erstatningskrav på 1 mia. kr. i Roskilde Bank-sagen, og om Finansiel Stabilitet skulle friholde revisorerne for de sagsomkostninger, som revisorerne i landsretten var blevet pålagt at betale til en adciteret, der var blevet inddraget af revisorerne under sagen.

Højesteret fandt, at det beløb, som Finansiel Stabilitet skulle betale til revisorerne til dækning af udgift til advokatbistand, skulle forhøjes fra 9 mio. kr. til 15 mio. kr.

Højesteret fandt endvidere, at Finansiel Stabilitet skulle friholde revisorerne for det beløb på 5 mio. kr., som de var pålagt at betale i sagsomkostninger til den adciterede.

Højesteret ændrede således landsrettens omkostningsafgørelse.


 Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk