Hop til indhold
Højesteret

Om sagkyndiges medvirken i skattesag 
17-09-2018 

Sag BS-7799/2018-HJR
 

Kendelse afsagt 14. september 2018

 

I/S Gunderup Deponi,
Efterbehandlingssamarbejde
ved Mariagerfjord Kommune, Randers Kommune
og Rebild Kommune
mod
Skatteministeriet

 

Sagkyndige medlemmer skal ikke medvirke i skattesag ved landsretten

Sagen angik, om landsretten under hovedforhandlingen af skattesag skal tiltrædes af to sagkyndige medlemmer.

Skattesagen vedrører dels spørgsmålet, om Gunderup Deponi er omfattet af kulafgiftsloven og kuldioxidafgiftsloven i de afgiftsperioder, hvor selskabet har opgjort et negativt afgiftstilsvar, dels om der kan opgøres en negativ afgiftspligtig mængde, og i givet fald om der er hjemmel til at udbetale et herved beregnet negativt afgiftstilsvar til selskabet.

Højesteret fastslog, at disse spørgsmål, hvis afgørelse i det væsentlige beror på en juridisk vurdering, ikke har en sådan karakter, at der i landsretten skal medvirke to sagkyndige medlemmer.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk