Hop til indhold
Højesteret

Om ret til creditlempelse for skat betalt i Sverige 
13-09-2019 

Sag BS-47779/2018
 

Dom afsagt den 13. september 2019

 

A
mod
Skatteministeriet

 

A havde ikke ret til creditlempelse i dansk skat for skat betalt i Sverige

A blev i 2008 og 2009 beskattet i Sverige af det overskud, han havde i sin svenske virksomhed. Den svenske virksomhed blev sammen med A’s øvrige virksomheder i Tyskland og Danmark drevet i virksomhedsordningen. Både i 2008 og 2009 var den samlede virksomhedsindkomst negativ. Underskuddet i virksomhedsordningen blev fradraget i A’s personlige og skattepligtige indkomst for 2008 og 2009. 

Sagen angik, om A havde ret til creditlempelse i den danske indkomstskat, han havde betalt i 2008 og 2009, for den skat af overskuddet i sin svenske virksomhed, han havde betalt i Sverige.

Højesteret var enig med landsretten i, at A ikke havde ret til creditlempelse, og tilsluttede sig landsrettens begrundelse herfor.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk