Hop til indhold
Højesteret

Om retten til parkeringspladser 
22-10-2013 

Sag 302/2011
 

Dom afsagt den 22. oktober 2013

 

Jeudan V A/S
mod
Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter

 

Parkeringsret i henhold til tinglyst deklaration ikke bortfaldet som følge af frihedshævd eller passivitet

Sagen angik om, og i givet fald på hvilke vilkår, Jeudan som ejer af ejendommen matr.nr. 53 Sankt Annæ Vester Kvarter (St. Kongensgade 59, København) efter en tinglyst deklaration på ejendommen er forpligtet til at stille 13 parkeringspladser til rådighed for Ejer­foreningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (Borgergade 26, København).

Højesteret fandt, at parkeringsdeklarationen – ud over at opfylde et vilkår i Københavns Kommunes byggetilladelse af 20. april 1970 – også indeholder en forpligtelse over for den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 669 til at stille de 13 parkerings­pladser til rådighed. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at alene Københavns Kommune er anført som påtaleberettiget.

Spørgsmålet i sagen var herefter, om retten til de 13 parkeringspladser i forholdet mellem ejerne af matr.nr. 669 og matr.nr. 53 var bortfaldet som følge af frihedshævd eller passivitet. Det var ikke tilfældet. Højesteret fandt endvidere, at Jeudan ikke har krav på vederlag for at stille de 13 parkeringspladser til rådighed for ejerforeningen.

Landsretten var nået til det samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk