Hop til indhold
Højesteret

Om retlig interesse i kæremål om udsættelse 
15-08-2019 

Sag 216/2018
 

Kendelse afsagt den 14. august 2019   

 

A
mod
B

 

Efter selv at have udsat sin ægtefælle af deres tidligere fælles hjem havde ejerægtefællen ikke retlig interesse i at få prøvet landsrettens afslag på at gennemføre en udsættelsesforretning

A og B blev gift i 2011. I 2016 købte A en andelslejlighed. Der var i henhold til en ægtepagt fuldstændigt særeje i ægteskabet. I februar 2018 ophævede A samlivet og fraflyttede lejligheden. Hun anmodede fogedretten om at udsætte B med henvisning til, at lejligheden var hendes særeje.

Fogedretten nægtede at gennemføre en udsættelse, bl.a. med henvisning til, at parterne ikke var separeret eller skilt, og der forelå ikke sådanne særlige omstændigheder, at udsættelsen undtagelsesvist skulle gennemføres. Landsretten stadfæstede fogedrettens kendelse.

Ægtefællerne blev separeret ved dom af 26. september 2018. Samme dag skiftede A låsene i lejligheden.

Efter det oplyste for Højesteret havde B ikke efterfølgende opholdt sig i lejligheden. Herefter havde A ikke en konkret og aktuel interesse i at få prøvet, om det var med rette, at landsretten stadfæstede fogedrettens kendelse om ikke at fremme fogedsagen. Højesteret afviste derfor kæremålet. 

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk