Hop til indhold
Højesteret

Om registreringsafgift i leasingforhold 
17-10-2019 

Sag BS-4067/2019
 

Dom afsagt den 17. oktober 2019

 

A
mod
Skatteministeriet

 

Betingelserne for betaling af forholdsmæssig registreringsafgift var ikke opfyldt, da der ikke var tale om en reel leasingaftale. A hæftede for den fulde registreringsafgift.

A havde indgået en leasingaftale med X A/S, og der blev efter registreringsafgiftslovens § 3 b alene betalt forholdsmæssig registreringsafgift.

SKAT rejste over for A krav om betaling af den fulde registreringsafgift. A var efter SKATs opfattelse reelt ejer af bilen, hvorfor betingelserne for at betale forholdsmæssig registreringsafgift ikke havde været opfyldt.

Højesteret var enig med landsretten i, at der ikke var tale om et reelt leasingforhold, og at A hæftede for afgiften, og tilsluttede sig landsrettens begrundelse herfor.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk