Hop til indhold
Højesteret

Ompakning af parallelimporterede lægemidler 
30-04-2015 

Sag 286/2013
 

Dom afsagt den 30. april 2015


Orifarm A/S
og
Orifarm Supply A/S
mod
Merck Sharp & Dohme B.V.,
Merck Sharp & Dohme Corp.
og
MSD Danmark ApS


Parallelimportør af lægemidler var forpligtet til at anføre på emballagens yderside, hvem der var indehaver af varemærket

Orifarm A/S og Orifarm Supply A/S (herefter Orifarm) driver virksomhed med bl.a. parallelimport af lægemidler, herunder lægemidler fremstillet af Merck-koncernen (herefter MSD).

Sagen vedrørte Orifarms import og markedsføring af fire lægemidler under anvendelse af

lægemidlernes originale varemærker (produktnavne), der tilhørte MSD. Hovedspørgsmålet var, om MSD kunne kræve, at Orifarm i forbindelse med ompakningen af de pågældende lægemidler anførte på emballagens yderside, at MSD var indehaver af varemærkerne.

Højesterets flertal udtalte med henvisning til EU-Domstolens retspraksis, at manglende angivelse af, at varemærket tilhører varemærkeindehaveren, kan være til skade for varemærkets omdømme, f.eks. hvis varemærket anvendes på en sådan måde, at det giver indtryk af, at der består en særlig forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren.

Efter flertallets opfattelse havde Orifarm i forbindelse med ompakningen af de omhandlede lægemidler foretaget en delvis debranding, idet alene produktnavnet, men ikke MSDs logo eller anden angivelse af, at MSD var varemærkeindehaver, var påført yderpakningen, som herudover indeholdt oplysning om Orifarm som parallelimportør og ompakker og om MSD eller et selskab i MSD-koncernen som producent. En sådan form for delvis debranding var, når den sås i sammenhæng med oplysningerne om parallelimportøren og producenten, egnet til at skabe tvivl hos brugere om, hvem der var indehaver af varemærket (produktnavnet), og kunne give indtryk af, at der var en særlig forbindelse mellem Orifarm og MSD. Orifarm havde derfor krænket MSDs varemærkerettigheder ved ikke at anføre på ydersiden af emballagen, at varemærket (produktnavnet) tilhørte MSD.

MSD havde i overensstemmelse med sædvanlig praksis krav på vederlag for varemærkekrænkelsen beregnet som 5 % af Orifarms uberettigede omsætning af lægemidlerne.

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.


  Læs hele dommen 

  Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret: 30-04-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk