Hop til indhold
Højesteret

Ompakkede eller ometiketterede lægemidler 
17-10-2012 

Sag 234/2008
 

Dom afsagt den 17. oktober 2012.

 

 

Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S i likvidation og
Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S
mod
Merck & Co. Inc.
Merck Sharp & Dohme B.V.
Merck Sharp & Dohme (filial af Merck Sharp & Dohme B.V.)

 

Ompakkede eller ometiketterede lægemidlers præsentationsmåde var ikke af en sådan karakter, at den var skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. Sampakning. Retsfortabende passivitet.

 

Fra 1998 til begyndelsen af januar 2002 parallelimporterede Handelsselskabet fra flere EU-lande en række lægemidler produceret af Merck.

 

Lægemidlerne, der blev ompakket af Ompakningsselskabet efter Handelsselskabets retningslinjer, blev ved ompakningen påført Mercks varemærker (ordmærker) sammen med to parallelle skrå striber i farverne grøn og grå, svarende til farverne i Mercks registrerede EU-figurmærke.

 

Højesteret udtalte bl.a., at de parallelle skrå striber i grøn og grå var for lidt distinktive til at give indtryk af at være et design eller et varemærke, og at striberne ikke havde en fremtrædende plads på emballagen. Dertil kom, at det på lægemidlernes ydre emballage var angivet, hvem der var producent, importør og ompakker samt indehaver af varemærket (ordmærket).

 

Højesteret fandt herefter, at de parallelle skrå striber ikke gav indtryk af, at ordmærkerne tilhørte Handelsselskabet, eller at der var en kommerciel forbindelse mellem Merck og Handelsselskabet, hvorfor præsentationsmåden ikke var skadelig for varemærkets eller Mercks omdømme.

 

Højesteret tog endvidere stilling til spørgsmålet om eventuel sampakning og retsfortabende passivitet.

 

Sø- og Handelsretten var delvist nået til et andet resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk