Hop til indhold
Højesteret

Om omstødelse af supplerende finansiel sikkerhedsstillelse 
21-03-2019 

Sag BS-24860
 

Dom afsagt den 21. marts 2019

 

A/S Global Risk Management Ltd.
mod
Copenship A/S under konkurs


Biintervenient: Finans Danmark

 

To betalinger af supplerende finansiel sikkerhed blev omstødt

Sagen angik, om to supplerende sikkerheder, som var stillet henholdsvis 3 og 4 dage efter af­gi­velse af påkrav i medfør af en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse, kunne om­­stødes. Iføl­ge aftalen skulle de sup­plerende sik­ker­heder have været stillet inden for én hverdag efter på­krav.

Højesteret tiltrådte, at årsagen til, at de to sikkerheder først blev stillet henholdsvis 3 og 4 da­ge efter påkrav, var sikkerhedsstillers manglende likviditet. Sikkerhederne var derfor ikke stil­let uden unødigt ophold, hvorfor de kunne omstødes.

En anmodning om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen blev ikke taget til følge.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk