Hop til indhold
Højesteret

Om offentlig billigelse af terror 
06-01-2020 

Sag 116/2019
 

Dom afsagt den 6. januar 2020

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

T straffet med betinget fængsel i 30 dage for offentlig billigelse af det terrorangreb, der fandt sted ved Finsbury Park moskeen i London den 19. juli 2017

T var i landsretten fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 136, stk. 2, ved den 20. juni 2017 offentligt udtrykkeligt at have billiget terrorangrebet ved Finsbury Park moskeen i London dagen før, idet han i et offentligt tilgængeligt opslag på en anden persons facebookprofil skrev: ”Ja ham der har gjort det burde have en medalje”. Ved angrebet, som efter dansk ret er omfattet af straffelovens § 114, stk. 1, nr. 1, blev en person dræbt, og flere personer såret.

For Højesteret angik sagen, om Ts billigelse af angrebet skete ”offentligt” og – hvis det var tilfældet – strafudmålingen.

Højesteret udtalte, at der ved afgørelsen af, om en billigelse er sket offentligt, kan lægges vægt på, om billigelsen er gjort tilgængelig for en større eller ubestemt kreds af personer. Ved et offentligt opslag på en facebookprofil gøres opslaget tilgængeligt for en større og ubestemt kreds af personer. Højesteret fandt, at et sådant opslag derfor er ”offentligt” i straffelovens § 136, stk. 2’s forstand. Højesteret tiltrådte herefter, at T var fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 136, stk. 2.

Efter en samlet vurdering tiltrådte Højesteret endvidere, at straffen – som sket i landsretten – kunne fastsættes til 30 dages fængsel, dog med den ændring, at straffen blev gjort betinget uden andre vilkår, end at T i en prøvetid på 1 år ikke begår strafbart forhold.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk