Hop til indhold
Højesteret

Om nedslag i opgørelsen af spilleautomatafgift 
19-04-2011 

Sag 145/2010
 

Dom afsagt den 15. april 2011.

 

Jens Andersen
mod
Skatteministeriet

 

Om nedslag i opgørelsen af spilleautomatafgift

Jens Andersen drev en spillehal med gevinstgivende spilleautomater på Dyrehavsbakken.

Ifølge en aftale fra 1995 mellem Dyrehavsbakkens Teltholderforening og Skov- og Naturstyrelsen skal de enkelte teltholdere betale en skovafgift til styrelsen for leje af arealer og et tilsvarende beløb til A/S Dyrehavsbakken til dækning af udgifter til fællesforanstaltninger.

For at lempe de økonomiske konsekvenser for spillehallerne af lov om gevinstgivende spilleautomater indgik Teltholderforeningen, Skov- og Naturstyrelsen og A/S Dyrehavsbakken i 2000 en aftale, som gik ud på, at skovafgiften for spillehallerne blev nedsat, og at det beløb, som skulle tilgå A/S Dyrehavsbakken, skulle bruges til velgørende formål, der gav nedslag i afgiften efter den nævnte lov. Parterne reviderede i 2003 aftalen fra 2000 for at sikre, at spillehallernes betalinger blev fordelt ligeligt mellem Skov- og Naturstyrelsen og A/S Dyrehavsbakken, men sådan, at der med henblik på udligning skulle ske en efterfølgende betaling fra A/S Dyrehavsbakken til Skov- og Naturstyrelsen.

Ud fra en fortolkning af aftalekomplekset kom Højesteret frem til, at det samlede beløb, som efter lige­delingen mellem A/S Dyrehavsbakken og Skov- og Naturstyrelsen tilkom styrelsen, måtte anses som lejebetaling fra spillehal­lerne, og derfor ikke var udlodning til velgørende formål. Højesteret tiltrådte, at A/S Dyrehavsbakkens pligt til at betale et beløb til Skov- og Naturstyrelsen for at opnå ligedelingen indebar, at en tilsvarende del af provenuet fra spillehallerne ikke endeligt tilkom selskabet og derfor ikke kunne anses som udlodning til selskabet, jf. § 25, stk. 1 i lov om gevinstgivende spilleautomater.

Jens Andersen var herefter ikke berettiget til nedslag i afgiften for de omhandlede beløb.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk