Hop til indhold
Højesteret

Om medvirken af nævninger 
27-02-2019 

Sag 68/2018
 

Kendelse afsagt den 26. februar 2019

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Straffesag, hvor anklagemyndighedens påstand var, at det havde sit forblivende med en allerede idømt forvaring, kunne behandles uden medvirken af nævninger

Sagen angik, om en straffesag mod T, hvorunder anklagemyndigheden havde ned­lagt på­stand om, at det havde sit forblivende med en allerede idømt forvaring, var afvist med rette som følge af, at påstan­den krævede medvirken af nævninger. T havde under sagen nægtet sig skyldig.

Efter retsplejelovens § 686, stk. 4, nr. 2, medvirker nævninger bl.a. i straffesager, hvor der bliver spørgs­­mål om dom til forva­ring. Højesteret fandt, at bestem­mel­sen måtte forstås sådan, at den ikke an­går sager, hvor anklagemyndighedens påstand er, at det har sit forblivende med en allerede idømt for­va­ring.

Højesteret ophævede her­efter den påkærede kendelse og hjemviste sagen til byretten til fortsat behand­ling uden medvirken af nævninger.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk