Hop til indhold
Højesteret

Ommærkning af lægemiddel – uberettiget brug af varemærke 
02-07-2014 

Sag 354/2011
 

Dom afsagt den 2. juli 2014.


Orifarm A/S
og
Orifarm Supply A/S
mod
Sharp & Dohme Corp. (tidl. Merck & Co. Inc.)
og
Merck Sharp & Dohme B.V.

Brug af varemærke ved ommærkning af lægemiddel var uberettiget

Sagen angik, om Orifarm A/S og Orifarm Supply A/S uberettiget havde brugt Merck Sharp & Dohme Corp. og Merck Sharp & Dohme B.V.’s varemærke ved at parallelimportere det blodtrykssænkende lægemiddel LORTAAN fra Italien og distribuere og markedsføre det i Danmark efter at have ommærket det til COZAAR. Hovedspørgsmålet var, om Orifarms ommærkning fra LORTAAN til CO­ZAAR var berettiget som følge af, at ommærkningen var objektivt nødvendig for, at Ori­farm kunne få effektiv adgang til det danske marked, jf. EU-Domstolens praksis.

Det var uomtvistet, at der ikke var retlige hindringer for, at Orifarm kunne bringe lægemidlet på markedet i Danmark under varemærket LORTAAN. Orifarm havde for Højesteret frafaldet et anbringende om, at ommærkning var nødvendig som følge af lægers fravalg af substitution. Spørgsmålet var herefter, om forbrugermodstand gjorde ommærkning objektivt nødvendig. 

Højesteret udtalte, at Orifarm ikke havde godtgjort, at den ommærkning, som Orifarm foretog, var nødvendig for, at Orifarm kunne få effektiv adgang til det danske marked. Ori­farm havde således ikke været berettiget til at bruge Merck Sharp & Dohmes varemærke CO­ZAAR.     

Sø- og Handelsretten var nået til det samme resultat.


  Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret: 02-07-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk