Hop til indhold
Højesteret

Om lovligt forfald 
24-10-2018 

Sag 86/2018
 

Kendelse afsagt den 23. oktober 2018

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

T var udeblevet uden oplyst lovligt forfald ved den berammede hovedforhandling i landsretten

T var blevet dømt for grov vold i gentagelsestilfælde og idømt en fællesstraf af fængsel i 7 måneder i byretten. T ankede dommen til landsretten, men var gentagne gange udeblevet fra den berammede hovedforhandling, fordi han angiveligt var blevet ramt af akut sygdom. Sagen angik, om landsretten med rette havde afvist T’s anke, da han fjerde gang udeblev fra den berammede hovedforhandling.

Højesteret fastslog, at T måtte anses for at være udeblevet uden oplyst lovligt forfald, og tilsluttede sig landsrettens afvisning af hans anke.

Højesteret fastslog endvidere, at landsretten under de foreliggende omstændigheder var berettiget til at afvise anken uden medvirken af domsmænd.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk