Hop til indhold
Højesteret

Om løn i opsigelsesperiode under forældreorlov 
26-11-2014 

Sag 248/2012
 

Dom afsagt den 26. november 2014

 

Teknisk Landsforbund som mandatar for A
mod
Lønmodtagernes Garantifond

 

Ikke krav på erstatning for løn i en opsigelsesperiode under ulønnet forældreorlov

A var på barsels- og forældreorlov i en periode fra 2008 til 2009. Hun skulle efter ansættel­sesaftalen have fuld løn i 14 uger efter fødslen, hvorefter hun overgik til at modtage dag­penge. Arbejdsgiveren ophørte med at udbetale løn til A, og Teknisk Landsforbund ophævede derfor ansættelsesforholdet på A’s vegne. Arbejdsgiveren gik efterfølgende konkurs. Sagen angik, om A havde krav på erstatning for løn i hendes opsigelsesperiode på 4 måneder, selv om hun i den pågældende periode var på forældreorlov uden løn og modtog dagpenge.

Højesteret fastslog, at A ikke havde krav på at få erstattet sin sædvanlige løn i opsigelsesperi­oden, idet Højesteret udtalte, at A’s krav ikke kunne støttes på artikel 2, stk. 6, i EU-ramme­aftalen om forældreorlov, jf. Rådets direktiv 96/34, og at undladelse af at erstatte A’s sæd­vanlige løn i opsigelsesperioden ikke var udtryk for ulovlig, indirekte forskelsbehandling.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk