Hop til indhold
Højesteret

Omkostningsgodtgørelse efter skatteforvaltningsloven 
30-06-2015 

Sag 202/2014
 

Dom afsagt den 30. juni 2015


Viggo Larsen
mod
Skatteministeriet


Manglende hæftelse for advokatfirmas honorar medførte, at betingelserne for at få omkostningsgodtgørelse efter skatteforvaltningsloven ikke var opfyldt

Viggo Larsen indgik en aftale med et rådgivningsfirma om varetagelse af en sag om genoptagelse af grundværdiansættelser. Aftalegrundlaget mellem Viggo Larsen og rådgivningsfirmaet var uopsigeligt. Rådgivningsfirmaet overdrog sagen til et advokatfirma til behandling af sagen i Landsskatteretten. Rådgivningsfirmaet oplyste Viggo Larsen om overdragelsen.

Højesteret kom frem til, at Viggo Larsen ikke hæftede for honoraret til advokatfirmaet for behandling af hans klagesag ved Landsskatteretten. Viggo Larsen opfyldte derfor ikke betingelserne for at få omkostningsgodtgørelse efter skatteforvaltningsloven, og SKAT var berettiget til at kræve den udbetalte omkostningsgodtgørelse tilbage.

Landsretten var nået til det samme resultat.


 Læs hele dommen 

  Læs landsrettens dom 

  Læs byrettens dom

 

Til top Sidst opdateret: 30-06-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk