Hop til indhold
Højesteret

Omkostningsbidrag kunne modregnes i bonus 
11-11-2011 

Sagerne 361,362 og 363/2008

Dom afsagt den 11. november 2011.

Forbrugerrådet som mandatar for A, B, C og D
mod
Danica Pension

Omkostningsbidrag kunne modregnes i bonus

Forsikringsselskabet Danica Pension har fået medhold i, at et af selskabet pålagt omkostningsbidrag kunne modregnes i bonus til forsikringstagerne.

Forbrugerrådet havde som mandatar for fire forsikringstagere i Danica Pension anlagt i alt tre sager mod forsikringsselskabet. Sagerne angik, om og i givet fald i hvilket omfang Danica Pension fra år 2000 havde været berettiget til at foretage modregning af omkostningsbidrag i bonus til forsikringstagerne.

Vestre Landsret frifandt Danica Pension. Højesteret har nu stadfæstet landsrettens dom.

Der henvises til dommen for Højesterets begrundelse.

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 11-11-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk