Hop til indhold
Højesteret

Omkostningsafgørelse hjemvist til landsretten 
15-03-2013 

Sag 25/2013
 

Kendelse afsagt 13. marts 2013   

A
mod
B

Landsrettens kendelse i en kæresag om sagsomkostninger hjemvist til fornyet behandling ved landsretten

A og B indgik forlig i en boligsag og overlod det til boligretten at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Boligretten ophævede sagens omkostninger. B kærede denne afgørelse til landsretten. A fik ikke tilsendt genpart af kæreskriftet og blev heller ikke af retten underrettet om kæremålet. A blev først ved modtagelsen af landsrettens kendelse bekendt med, at boligrettens afgørelse om sagsomkostninger var kæret.

Højesteret konstaterede, at A i strid med retsplejelovens regler ikke forud for modtagelsen af landsrettens kendelse var gjort bekendt med kæremålet. A havde således ikke haft lejlighed til at udtale sig til landsretten herom. Højesteret ophævede derfor landsrettens kendelse og hjemviste sagen til fornyet behandling ved landsretten.

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret: 15-03-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk