Hop til indhold
Højesteret

Omkostninger til rådgivere ikke fradragsberettigede 
27-01-2014 

Sag 85/2012


Dom afsagt den 27. januar 2014

Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS)
og
Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS)
mod
Skatteministeriet 

Selskaber havde ikke fradragsret for rådgiveromkostninger efter kursgevinstloven eller ligningsloven

Nycomed-selskaberne optog i 1999 lån til finansiering i forbindelse med, at Nordic Capital III Ltd. og Nycomed Amersham Benelux BV købte Nycomed Pharma-divisionen. Købet blev struktureret således, at Nycomed Pharma-divisionen blev købt af et til formålet erhvervet skuffeselskab, Nycomed Holding ApS. Dette selskab blev holdingselskab for Nycomed Danmark ApS, som blev moderselskab for divisionens øvrige selskaber.

Sagen angik, om omkostninger til rådgivere var skattemæssigt fradragsberettigede efter kursgevinstlovens § 26, stk. 4 (nu stk. 3), om gevinst eller tab på gæld, subsidiært ligningslovens dagældende § 8 J, stk. 1, om udgifter til advokat og revisor i forbindelse med etablering eller udvidelse af en erhvervsvirksomhed.

Nycomed-selskaberne havde i landsretten fået medhold i, at omkostninger til långivernes rådgivere, som selskaberne efter låneaftalerne skulle betale, var fradragsberettigede efter kursgevinstlovens dagældende § 26, stk. 4. Dette spørgsmål var ikke anket.

Højesteret fastslog, at omkostninger til rådgivere kan medregnes i anskaffelsessummen ved opgørelsen af gældens værdi efter kursgevinstlovens § 26, stk. 4, såfremt de angår bistand, som knytter sig direkte til den indgåede aftale om det lån, der optages, og til gennemførelsen af låneoptagelsen.

Efter de foreliggende oplysninger om de afholdte omkostninger havde de ikke den fornødne direkte tilknytning til lånet, og Nycomed-selskaberne fik derfor ikke medhold i, at omkostningerne var fradragsberettigede efter kursgevinstlovens § 26, stk. 4.

Højesteret fastslog endvidere, at den advokat- og revisorbistand, som sagen omfattede, måtte anses for ydet til Nordic Capital III Ltd. eller til Nordic Capitals investeringsrådgiver. Omkostningerne angik på denne baggrund reelt virksomhedsetablering eller -udvidelse for Nordic Capital/Nordic Capital III Ltd., og der tilkom derfor ikke Nycomed-selskaberne fradragsret efter ligningslovens dagældende § 8 J, stk. 1. 

 Landsretten var nået til samme resultat.

  Læs hele dommen 

 

Til top Sidst opdateret: 27-01-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk