Hop til indhold
Højesteret

Omkostninger og retshjælpsforsikring 
17-05-2013 

Sag 365/2011
 

Kendelse afsagt den 10. maj 2013.

 

Anny Olivia Andersen
mod
Susanne Skibelund

 

 

Godtgørelse fra statskassen til dækning af den del af omkostninger, der oversteg retshjælpsforsikringens maksimum

 

Ved Højesterets dom af 18. januar 2013 blev Anny Olivia Andersen dømt til at betale Susanne Skibelund 315.052 kr. samt sagsomkostninger for Højesteret 60.000 kr. Den 11. februar 2013 traf Civilstyrelsen afgørelse om, at betingelserne for i medfør af retsplejelovens § 336, stk. 1, at yde Anny Olivia Andersen godtgørelse fra statskassen til dækning af den del af omkostningerne, der overstiger retshjælpsforsikringens maksimum, er opfyldt. Civilstyrelsen sendte herefter denne afgørelse til Højesteret med henblik på, at Højesteret i medfør af § 336, stk. 4, traf afgørelse om, hvilket beløb der kan dækkes.

 

Højesteret fandt, at statskassen ville havde dækket et restbeløb på 127.573,68 kr., hvis der havde været meddelt fri proces. I medfør af retsplejelovens § 336, stk. 4, jf. stk. 2, fastsatte Højesteret derfor størrelsen af det beløb, som statskassen skulle godtgøre Anny Olivia Andersen til delvis dækning af Anny Olivia Andersens sagsomkostninger og advokatudgifter i sagen, til 127.573,68 kr.   

 

Læs hele kendelsen       

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk