Hop til indhold
Højesteret

Om korrektion af afregningspris for valutahandler 
09-10-2019 

Sag BS-47790/2019-HJR
 

Dom afsagt den 9. oktober 2019


Saxo Bank A/S
mod
X ApS


Saxo Bank var berettiget til at foretage korrektion af afregningspriser for valutahandler

X ApS, som var kunde hos Saxo Bank, havde købt seks valutakryds, hvis værdi afhang af kursen på euro (EUR) i forhold til schweizerfranc (CHF). Hvis kursen på CHF steg i forhold til EUR, ville valutakrydsene falde i værdi. Der var for alle valutakrydsene fastsat en ”stop-loss”-ordre, således at Saxo Bank skulle afvikle valutaforretningerne, hvis kursen på valutakrydset faldt til 1,198. Da valutakrydsene blev købt, havde Den Schweiziske Nationalbank en fastkurspolitik for CHF i forhold til EUR på 1,2.

Den 15. januar 2015 kl. 10.30 dansk tid ophævede nationalbanken uvarslet fastkursmålet. Det resulterede umiddelbart i en stigning af kursen på CHF i forhold til EUR. Samme dag kl. 10.30.48 modtog X ApS automatisk genererede meddelelser fra Saxo Bank om, at der var sket salg af selskabets EUR/CHF-positioner til kurser tæt på 1,198. Senere samme dag korrigerede Saxo Bank afviklingskurserne til 0,9625. Sagen angik, om Saxo Bank efter aftalegrundlaget var berettiget til at korrigere afregningspriserne som sket.

Efter bevisførelsen blev det lagt til grund, at der efter udmeldingen fra Den Schweiziske Nationalbank opstod en ekstraordinær markedssituation, som betød, at der alene var en meget begrænset likviditet i markedet for valutakrydset EUR/CHF. Som følge heraf var det i en længere periode efter kl. 10.30.00, herunder ved udsendelsen af handelsbekræftelserne til X ApS kl. 10.30.48, kun i meget begrænset omfang muligt at gennemføre salgsordrer på valutakrydset. På denne baggrund fandtes de transaktionspriser, der blev oplyst til X ApS i de automatisk genererede handelsbekræftelser kl. 10.30.48, at være fejlagtige og måtte anses for at have været åbenbart ukorrekte. Saxo Bank havde derfor efter aftalegrundlaget været berettiget til at foretage den skete korrektion af afregningspriserne.

Landsretten var nået til et andet resultat.


 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk