Hop til indhold
Højesteret

Om konkurskarantæne 
25-04-2019 

Sag 89/2018
 

Kendelse afsagt den 24. april 2019   

 

A
mod
kurator for selskaberne 1-3, advokat Boris Frederiksen

 

A pålagt konkurskarantæne som følge af groft uforsvarlig forretningsførelse

Sagen angik, om betingelserne i konkursloven for at pålægge A konkurskarantæne var opfyldt og i hvor lang tid, der i så fald skulle pålægges konkurskarantæne.

Højesteret tiltrådte, at A’s forretningsførelse som likvidator havde været groft uforsvarlig, hvilket gjorde ham uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Højesteret tiltrådte derfor, at der var grundlag for at pålægge A konkurskarantæne for hvert af de tre selskaber, medmindre der var tale om koncernforbundet virksomhed.

Højesteret fandt, at A ikke havde godtgjort, at de tre selskaber var koncernforbundne, og tiltrådte herefter, at han var pålagt konkurskarantæne for hvert af de tre selskaber. Efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder, herunder navnlig karakteren af forholdene, var der ikke grundlag for at fravige udgangspunkt i konkursloven om, at hver konkurskarantæne skulle fastsættes til 3 år.

A blev derfor pålagt tre konkurskarantæner på hver 3 år, i alt 9 år. 

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk