Hop til indhold
Højesteret

Om kæreskrift indsendt pr. e-mail 
01-02-2013 

Sag 301/2012
 

Kendelse afsagt den 29. januar 2013.

 

A
og
B
mod
C
og
D

 

 

Om kæreskrift indsendt pr. e-mail

Det følger af Højesterets praksis, at et kæreskrift, der indgives pr. telefax inden kærefristens udløb, anses for indgivet rettidigt, hvis telefaxen er fulgt op af en sådan ekspedition af det ori­ginale kæreskrift, at det må forventes at være retten i hænde senest den første hverdag efter kærefristens udløb. I kendelsen udtalte Højesteret, at indsendelsen af et kæreskrift pr. e-mail i denne sam­menhæng må ligestilles med indsendelsen af kæreskrifter pr. telefax.

A og B indsendte inden kæ­refristens udløb kæreskrift pr. e-mail til Retten på Frederiksberg. Det fremgik af e-mailen, at originaldokumentet var fremsendt med almindelig post. A og B oplyste, at de samme dag sendte det originale kæreskrift med post til Retten på Frederiksberg. Kæreafgiften blev i forlængelse heraf betalt til Retten på Frederiksberg, hvilket under sagen var dokumenteret ved Danske Banks brev af 9. maj 2012 til B.

Under disse omstændigheder lagde Højesteret til grund, at A og B havde sendt det originale kæreskrift, som oplyst af dem. Da kæreskriftet indgivet pr. e-mail inden kærefristens udløb således blev fulgt op af en sådan ekspedition af det originale kæreskrift, at det måtte forventes at være retten i hænde senest den første hverdag efter kæ­refristens udløb, var kæren rettidig.

Landsrettens kendelse om afvisning blev derfor ophævet, og kæremålet blev hjemvist til realitetsbehandling ved landsretten.

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk