Hop til indhold
Højesteret

Om kæremålsomkostninger 
14-09-2018 

Sag 71/2018
 

Kendelse afsagt 13. september 2018

 

M
mod
F

 

Der var ikke grundlag for at pålægge kærende at betale kæremålsomkostninger til statskassen for landsretten

Sagen angik, om kærende i en sag om samvær skulle betale kæremålsomkostninger til statskassen for landsretten.

På baggrund af oplysninger i et brev af 13. september 2017 fra Ms daværende advokat, lagde fogedretten til grund, at M på afgørelsestidspunktet den 12. oktober 2017 permanent var fraflyttet Danmark, og at fogedretten derfor ikke længere var kompetent til at træffe afgørelse i samværssagen. Det kom først frem, da kæremålet blev behandlet i landsretten, at M havde ansøgt Udlændingestyrelsen om forlængelse af sin opholdstilladelse, og at hun den 18. september 2017 fra Udlændingestyrelsen havde modtaget en bekræftelse, hvoraf det fremgik, at hun havde lovligt ophold i Danmark, indtil hun modtog afgørelse om eventuel forlængelse af opholdstilladelsen, og at den forventede sagsbehandlingstid var 7 måneder.

Højesteret fandt, at oplysningerne i brevet af 13. september 2017 om Ms bopælsforhold var af afgørende betydning for fogedrettens afgørelse, men at der ikke var grundlag for at fastslå, at M havde udvist et sådant uforsvarligt forhold, at hun burde pålægges at betale kæremålsomkostningerne til statskassen for landsretten.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk