Hop til indhold
Højesteret

Om inddrivelse af sagsomkostninger tilkendt Advokatnævnet 
14-11-2019 

Sag 21/2019
 

Kendelse afsagt den 13. november 2019

 

A
mod
Advokatnævnet


Advokatnævnet er som en del af den offentlige forvaltning omfattet af gældsinddrivelsesloven, og restanceinddrivelsesmyndigheden (Gældsstyrelsen) har derfor kreditorbeføjelserne over Advokatnævnets krav på sagsomkostninger

Advokatnævnet blev ved dom tilkendt sagsomkostninger fra A, som ikke betalte. En fogedsag om kravet blev fremmet. A kærede fogedrettens afgørelse til landsretten og påstod fogedsagen afvist fordi kravet skulle inddrives af Gældsstyrelsen og ikke af Advokatnævnet. Landsretten stadfæstede fogedrettens kendelse.

For Højesteret angik sagen, om Advokatnævnet som myndighed er omfattet af gældsinddrivelsesloven, og om sagsomkostninger i civilretlige sager som fordringstype er omfattet af loven.

Højesteret fastslog, at Advokatnævnet som en del af den offentlige forvaltning er omfattet af gældsinddrivelsesloven.

I en årrække frem til 2017 var ”sagsomkostninger vedrørende civilretlige sager og straffesager” opført på listen i gældsinddrivelseslovens bilag 1 over fordringer, der kan inddrives ved lønindeholdelse og udpantning. Med en ændring af loven i 2017 blev positivlisten ændret til en negativliste, hvoraf sagsomkostninger ikke fremgik.

Højesteret udtalte, at der med ændringen ikke var tilsigtet nogen indskrænkning af lovens anvendelsesområde. Det offentliges krav på sagsomkostninger må derfor fortsat anses for omfattet af gældsinddrivelsesloven.

Højesteret fastslog på denne baggrund, at Advokatnævnets krav på sagsomkostninger skal inddrives af Gældsstyrelsen.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk