Hop til indhold
Højesteret

Om honorering af koncerninterne transaktioner – armslængdeprincippet 
31-01-2019 

Sag 75/2018
 

Dom afsagt den 31. januar 2019

 

Skatteministeriet
mod
Microsoft Danmark ApS

 

Skatteministeriet havde ikke godtgjort, at Microsoft Danmarks honorering for markedsføring ikke var sket på armslængdevilkår

Sagen angik, om den honorering, som Microsoft Danmark modtog for sit arbejde med at markedsføre Microsoft-produkter i Danmark i henhold til en aftale med et koncernforbundet, irsk selskab, var i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter (armslængdeprincippet).

Microsoft Danmark modtog i henhold til aftalen kommission dels for salg af Microsoft-programpakker til slutbrugere i Danmark dels for salg af Microsoft-licenser til små og mellemstore computerproducenter i Danmark. Det var Skatteministeriets opfattelse, at kommissionen ikke udgjorde honorering på armslængdevilkår, idet kommissionen ikke tog højde for det salg af Microsoft-produkter, der skete gennem multinationale computerproducenters salg af computere med præinstalleret Microsoft-software til slutbrugere i Danmark.

Højesteret fandt det ikke godtgjort, at honoreringen af Microsoft Danmarks markedsføringsaktiviteter ikke var sket på armslængdevilkår.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk