Hop til indhold
Højesteret

Omgørelse af udbytteudlodning 
20-03-2012 

Sag 194/2009

Dom afsagt den 20. marts 2012.

Søbohus Holding ApS og
Textil Holding ApS
mod
Skatteministeriet

Betingelserne for omgørelse af udbytteudlodning var ikke opfyldt

Søbohus Holding ApS og Textil Holding ApS blev nægtet adgang til at omgøre en udbytteudlodning på 37 mio. kr. fra Textil Holding til Søbohus Holding.  

Højesteret fastslog ved dom afsagt i 2006, at de 37 mio. kr. måtte anses for at være udloddet den 30. september 1993, og ikke var omfattet af den dagældende selskabsskattelovs bestemmelser om skattefrit udbytte fra dansk datterselskab. Udlodningen var således skattepligtig for Søbohus Holding.

Efter Højesterets dom fra 2006 ønskede selskaberne at omgøre udlodningen efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 29.

Højesteret fastslog, at dispositionen den 30. september 1993 utvivlsomt havde haft den utilsigtede og væsentlige virkning, at udlodningen blev skattepligtig. Derimod havde dispositionen ikke fra begyndelsen været lagt klart frem for skattemyndighederne.

Betingelserne for tilladelse til at omgøre udlodningen var derfor ikke opfyldt.

Højesteret stadfæstede dermed Vestre Landsrets dom. 

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 20-03-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk