Hop til indhold
Højesteret

Om genafgifter på avlssvin 
06-09-2011 

Sag 197/2008

Dom afsagt den 6. september 2011.

Breeders of Denmark A/S
mod
Landbrug og Fødevarer / Videncenter for Svineproduktion

Om genafgifter på avlssvin

Omsættere af avlssvin i avlssystemet DanAvl opkræver genafgift hos deres kunder og indbetaler dem til Videncenter for Svineproduktion, som driver avlssystemet.

Parterne var uenige om, hvordan ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser i forbindelse med indførelse af genafgiften skulle forstås for så vidt angik de aftaler om levering af svin, som omsætterne havde indgået med deres kunder før indførelsen af afgiften pr. 1. oktober 2006.

Højesteret tog den betalingspåstand, der var nedlagt af Videncenter for Svineproduktion, til følge, og frifandt Videncenter for Svineproduktion for en selvstændig anerkendelsespåstand nedlagt af Breeders of Denmark.

Højesteret fastslog bl.a., at den indførte pligt til at betale genafgift omfattede salg gennemført efter den 1. oktober 2006, også selv om de skete i henhold til leveringsaftaler indgået før denne dato, men med mulighed for at opnå afgiftsfritagelse for salg i tiden indtil 31. december 2006 på de betingelser, der var fastlagt i et brev af 19. september 2006.

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 06-09-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk