Hop til indhold
Højesteret

Om gældsudligningsbeløb og forrentning 
10-04-2019 

Sag BS-5975/2018, BS-6335/2018, BS-6356/2018 og BS-6374/2018
 

Dom afsagt den 10. april 2019

 

Boet efter A
mod
Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

og

B
mod
Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

og

C og D
mod
Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

og

E og F
mod
Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

 

Varmeværks pålæg om at betale gældsudligningsbeløb og forrentning af restgælden var berettiget

Appellanterne var oprindeligt varmeforbrugere hos Nr. Nissum Kraftvarme. Sagen angik, om det var berettiget, at Lemvig Varmeværk pålagde dem at betale et gældsudligningsbeløb i forbindelse med fusionen mellem Nr. Nissum Kraftvarme, Klinkby Kraftvarmeværk og Lemvig Varmeværk og i den forbindelse krævede forrentning med 7 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld for de varmeforbrugere, der i stedet for kontant betaling af gældsudligningsbeløbet valgte afdragsvis betaling som et tillæg til den faste varmeafgift.

Højesteret fastslog, at fastsættelsen af det gældsudligningsbeløb, som appellanterne skulle betale, og af vilkårene for betalingen heraf var i overensstemmelse med den relevante bestemmelse om prisfastsættelse i varmeforsyningsloven. Herefter, og da der heller ikke i øvrigt var grundlag for at tilsidesætte aftalerne mellem appellanterne og Lemvig Varmeværk som ugyldige, frifandt Højesteret varmeværket.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk