Hop til indhold
Højesteret

Om fradrag for moms 
26-03-2019 

Sag 115/2018 og 116/2018
 

Dom afsagt den 26. marts 2019

 

Skatteministeriet
mod
Sparbank A/S

og

Skatteministeriet
mod
Fortis Lease Danmark A/S

 

Ikke ret til fradrag for moms vedrørende maskiner, der ikke havde eksisteret

Sagens hovedspørgsmål var, om Skatteministeriet med rette havde nægtet Sparbank og Fortis Lease Danmark fradrag for den moms, som de havde betalt ved købet af nogle entreprenørmaskiner, allerede fordi maskinerne ikke havde eksisteret.

Højesteret udtalte, at det er en betingelse for fradrag af afgift af varer, der er solgt til virksomheden, at varerne faktisk er blevet leveret. Da det måtte lægges til grund, at de maskiner, for hvilke Sparbank og Fortis Lease Danmark ønskede momsfradrag, ikke havde eksisteret, var der ikke sket levering, og der kunne derfor ikke ske fradrag for den betalte moms.

Landsretten var nået til et andet resultat.


 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret: 30-10-2019 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk