Hop til indhold
Højesteret

Om forkyndelse i sag om konkurskarantæne 
06-03-2019 

Sag 25/2018
 

Kendelse afsagt 4. marts 2019   

 

Kurator for X ApS under konkurs, advokat Michael Serring
mod
A


Kurators processkrift i en sag om konkurskarantæne var ikke lovligt forkyndt i udlandet

Sagen angik, om der var sket lovlig forkyndelse af kurators processkrift over for A på en adresse i London henholdsvis den 23. august 2016 og den 10. maj 2017 i en sag, hvor Sø- og Handelsretten havde pålagt A konkurskarantæne i to år. Sø- og Handelsretten havde sendt kurators processkrift til forkyndelse i England under henvisning til EU-forkyndelsesforordningen.

Højesteret fastslog, at kurator i konkurskarantænesager udøver beføjelser af offentligretlig karakter, og Højesteret tiltrådte på den baggrund, at der ikke var tale om en civil sag, der er omfattet af forkyndelsesforordningen.

Højesteret fandt, at kurators processkrift ikke kunne anses for forkyndt for A personligt den 23. august 2016 og heller ikke kunne anses for lovligt forkyndt for A den 10. maj 2017.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk