Hop til indhold
Højesteret

Om forhåndstilsagn vedrørende momsrefusion 
12-03-2013 

Sag 136/2011
 

Dom afsagt den 12. marts 2013.

 

 

Premier Tax Free A/S
mod
Skatteministeriet

 

Der var i henhold til momsloven alene tale om én levering ved Premier Tax Free A/S’ koncept til momsrefusion

 

Premier Tax Free A/S, som ønsker at starte en virksomhed vedrørende refusion af moms i forbindelse med salg af va­rer til personer bosiddende uden for EU, fik ikke medhold i, at Skats svar i anledning af selskabets forespørgsel angående selskabets påtænkte dobbeltsalgskoncept skulle ændres til ”ja”.

 

Højesteret skulle herved vurdere, om der ved det pågældende koncept reelt ville være ta­le om én levering af en vare i henhold til momsloven. Højesteret tiltrådte, at en kundes købsaftale efter det påtænkte koncept måtte anses for indgået med en forretning, hvor kunden havde set varen, og ikke med Premier Tax Free, som reelt ville fungere som et uselvstændigt mellem­led, og at forretningens levering måtte anses for sket til kunden og ikke til Premier Tax Free. Det kunne ikke føre til en an­den vurdering, at hensig­ten med kon­cep­tet ik­ke var at op­nå en momsbe­spa­­­rel­se.

 

Landsretten var nået til samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk