Hop til indhold
Højesteret

Om forelæggelse for EU-Domstolen 
16-03-2012 

Sag 185/2010

Kendelse afsagt den 16. marts 2012

HK Danmark som mandatar for A
mod
Irma A/S og
Beskæftigelsesministeriet

Der skulle ikke stilles spørgsmål til EU-Domstolen, da der ikke var tvivl om forståelsen af beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 1

A fik ikke medhold i sin anmodning om forelæggelse for EU-Domstolen med henblik på Domstolens fortolkning af beskæftigelsesdirektivet. A havde fremsat anmodningen under behandlingen af en sag om aldersdiskrimination efter, at A var blevet afskediget fra sin ansættelse i en Irma-butik, da han fyldte 18 år. Han havde været ansat siden han var 16 år og var under ansættelsen endvidere efter reglerne i en overenskomst blevet aflønnet med en lavere løn end den, ansatte over 18 år havde krav på. Forskelsbehandlingslovens § 5 a, stk. 5, gav mulighed herfor. A har under sagen anført, at dette var i strid med direktivet.

Højesteret fastslog, at der på det foreliggende grundlag ikke var tvivl om forståelsen af direktivets regler som nødvendiggjorde en fore­læggelse for EU-Domstolen.

 Læs hele kendelsen.

 

Til top Sidst opdateret: 26-03-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk