Hop til indhold
Højesteret

Om forelæggelse for EU-Domstolen 
09-10-2012 

Sag 53/2012, 54/2012 og 55/2012
 

Kendelse afsagt den 9. oktober 2012.

 

A
mod
Skatteministeriet

 

og

 

B
mod
Skatteministeriet

 

og

 

A
mod
Skatteministeriet

 

Der skulle ikke på nuværende tidspunkt stilles spørgsmål til EU-Domstolen, da der ikke på det foreliggende grundlag var tvivl om fortolkningen af artikel 110 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde

 

Sagerne vedrører omberegning af registreringsafgift foretaget i henhold til § 4, stk. 2, i lov nr. 265 af 23. april 2008 for biler importeret af A og B fra andre EU-lande. A og B fik ikke medhold i deres anmodning om forelæggelse for EU-Domstolen af spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 110 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (”TEUF”).

 

Højesteret fastslog, at der på det foreliggende grundlag ikke var tvivl om forståelsen af TEUF art. 110, som på nuværende tidspunkt nødvendiggør forelæggel­se for EU-Domstolen af de af A og B foreslåede spørgsmål.

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk