Hop til indhold
Højesteret

Om fordeling af omkostninger ved syn og skøn 
11-01-2019 

Sag BS-23892/2018
 

 

Kendelse afsagt den 11. januar 2019  

 

ARES Aulum A/S
mod
A og B

 

Skønsindstævnte skulle betale omkostningerne ved bevisoptagelsen, da resultatet af det gennemførte syn og skøn måtte anses for at støtte skønsrekvirenternes synspunkter om mangler

A og B erhvervede i 2009 en ejendom, som var opført af Kuben Byg A/S som bygherre og Jakobsen & Blindkilde A/S (nu ARES Aulum A/S) som hovedentreprenør. I forbindelse med udskiftningen af gulvet i entréen konstaterede A og B, at der var vandindtrængning under gulvet ved fordøren, at kantbjælken under døren var rådnet væk, og at der var problemer med gulvvarmeslangernes placering. Efter anmodning fra A og B blev der afholdt isoleret bevisoptagelse i form af syn og skøn over ejendommen. En skønsmand udarbejdede til brug herfor to skønserklæringer.

Sagen angik for Højesteret spørgsmålet om fordeling af omkostninger i anledning af det afholdte syn og skøn.

Højesteret anførte, at det måtte lægges til grund, at formålet med den isolerede bevisoptagelse var at få belyst, om der var begået fagfejl ved det omhandlede byggeri. Af de grunde, som landsretten havde anført, tiltrådte Højesteret, at resultatet af det gennemførte syn og skøn måtte anses for at støtte A og Bs synspunkter om mangler ved det udførte arbejde på ejendommen, og at det ikke kunne udelukkes, at A og B som følge heraf kunne gøre krav gældende mod ARES Aulum A/S.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen  

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk