Hop til indhold
Højesteret

Om forældelse og strafudmåling i sag om krænkelse af børn 
12-06-2019 

Sag 23/2019
 

Dom afsagt den 12. juni 2019

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

T straffet med fængsel i 1 år og 6 måneder for krænkelse af børn

T var i landsretten idømt fængsel i 1 år og 6 måneder for i perioden 2005-2007 at have udsat to piger på 10-11 år og ca. 8 år for andet seksuelt forhold end samleje og blufærdighedskrænkelse (forhold 1 og 4) samt for i 2005 og 2006 at have udsat to andre piger på ca. 11 år og 12-13 år for blufærdighedskrænkelse (forhold 2 og 3).

For Højesteret angik sagen i første række, om der var indtrådt forældelse af nogle af de blufærdighedskrænkelser, som T var dømt for, og i anden række strafudmålingen.

Højesteret tiltrådte parternes samstemmende påstande om frifindelse af T i forhold 2 og 3 og om frifindelse for de blufærdighedskrænkelser i forhold 1 og 4, der var begået ved selvstændige episoder. Uanset frifindelsen for de forældede blufærdighedskrænkelser fandt Højesteret efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder, at der ikke var grundlag for at nedsætte den idømte fængselsstraf på 1 år og 6 måneder.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk