Hop til indhold
Højesteret

Omfangsdræn - forholdsmæssigt afslag 
15-12-2014 

Sag 155/2013
 

Dom afsagt den 15. december 2014 

 

Flemming Frits Elkjær
mod
Sigrid Christensen

 

Køber tilkendt forholdsmæssigt afslag som følge af mangler ved ejendommens omfangsdræn

Efter overtagelsen konstaterede køber fugt i husets kælder. Spørgsmålet var herefter, om der var mangler ved ejendommens dræn, der var beliggende under og rundt om huset, og om køber i givet fald var afskåret fra at påberåbe sig manglerne over for sælger efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. (LFFE).

På baggrund af skønsmandens erklæringer fandt Højesteret det bevist, at der var mangler ved ejendommens omfangsdræn – men ikke ved drænet under huset.

Højesteret fastslog, at omfangsdrænet – der lå i jorden – ikke var en del af selve bygningen. Køber var derfor ikke i medfør af LFFE afskåret fra at påberåbe sig manglen. Afslaget blev skønsmæssigt fastsat til 150.000 kr.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

  

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk