Hop til indhold
Højesteret

Om et gældsforhold var reelt og om ekstraordinær skatteansættelse 
30-08-2018 

Sag 163/2017
 

Dom afsagt den 30. august 2018

 

A
mod
Skatteministeriet

 

Pengeoverførsler fra et Cayman Islands-selskab blev anset for løn og dermed skattepligtig indkomst, og der kunne ske ekstraordinær skatteansættelse

Højesteret fastslog, at A ikke havde godtgjort, at der bestod et reelt gældsforhold mellem et selskab på Cayman Islands og A, og at beløb, der var overført fra selskabet til A’s konto i Danske Bank, måtte anses for løn og dermed var skattepligtig indkomst.

Højesteret fastslog endvidere, at A havde handlet i hvert fald groft uagtsomt ved ikke at have selvangivet beløbene, og at betingelserne for ekstraordinær ansættelse således var opfyldt.

Højesteret udtalte, at fristen på 6 måneder for ekstraordinær ansættelse ikke var overskredet.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk