Hop til indhold
Højesteret

Om ekstraordinær anketilladelse 
10-09-2012 

Sag 33/2012

Kendelse afsagt 10. september 2012


Sawo A/S
mod
Skatteministeriet

Anmodning om tilladelse til ekstraordinær anke af dom fra 2001 vedrørende tilbagebe­taling af uberettiget opkrævet ambi ikke imødekommet, idet betingelserne i retsplejelo­vens § 399 ikke var opfyldt.

 

Til top Sidst opdateret: 10-09-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk