Hop til indhold
Højesteret

Om ekstraordinær genoptagelse af lønsumsafgiftstilsvar 
04-06-2019 

Sag BS-42571/2018
 

Dom afsagt den 4. juni 2019

 

Spar Nord Bank A/S (tidl. Sparbank A/S)
mod
Skatteministeriet

 

Bank havde ikke krav på ekstraordinær genoptagelse af sit lønsumsafgiftstilsvar som følge af, at banken havde fået genoptaget og ændret sit momstilsvar

Sagen angik, om Spar Nord Bank havde krav på ekstraordinær genoptagelse af lønsumsafgiftstilsvaret for perioden 1. januar 1997 til 31. juli 2005 som følge af, at banken ekstraordinært fik genoptaget og ændret sit momstilsvar vedrørende samme periode.

Højesteret fandt, at betingelsen for ekstraordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 2, om, at ændringen af lønsumsafgiftstilsvaret skulle være en ”direkte følge” af ændringen af momstilsvaret, ikke var opfyldt. Banken havde dermed ikke krav på ekstraordinær genoptagelse af sit lønsumsafgiftstilsvar for den omhandlede periode.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

  Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk