Hop til indhold
Højesteret

Om det økonomiske opgør i forbindelse med ophør af leasingaftaler 
11-10-2011 

Sag 439/2008

Dom afsagt den 11. oktober 2011.

Minna Hartvig
og
Kaj Tolver Jensen
mod
Jyske Finans A/S
og
Digital House A/S

Om det økonomiske opgør i forbindelse med ophør af leasingaftaler vedrørende kopimaskiner mv.

Sagen angik et leasingarrangement vedrørende kopimaskiner mv. med Digital House som leverandør, Jyske Finans som leasinggiver og revisorerne Minna Hartvig og Kaj Tolver Jensen som leasingtagere. I forbindelse med udskiftning af udstyret blev der løbende indgået nye leasingaftaler, der tillige indregnede restgælden fra tidligere leasingaftaler. Med baggrund i en betalingsmisligholdelse fra revisorernes side opgjorde Jyske Finans parternes mellemværende. Da Jyske Finans og revisorerne ikke kunne blive enige om opgørelsen, anlagde Jyske Finans sag mod revisorerne. Revisorerne adciterede Digital House, idet de gjorde gældende, at Digital House havde handlet erstatningspådragende over for dem i forbindelse med indgåelsen af leasingaftalerne, og at Digital House derfor måtte friholde dem, hvis de blev dømt til at betale et beløb til Jyske Finans.

Højesteret fandt, at revisorerne – også henset til deres professionelle viden - måtte have indset, at de stigende leasingydelser måtte omfatte en indregnet restgæld af betydelig størrelse fra tidligere aftaler. Revisorerne kunne derfor ikke nægte at betale den indregnede restgæld. Højesteret fandt, at bevisbyrden for, at revisorerne var blevet godskrevet nogen værdi af det tilbagetagne, måtte påhvile Digital House og Jyske Finans. Da denne bevisbyrde ikke var løftet, fastsatte Højesteret den ikke godskrevne værdi af det tilbagetagne udstyr skønsmæssigt. Revisorerne skulle derfor betale det af Jyske Finans opgjorte beløb med fradrag af den skønsmæssigt fastsatte værdi af det tilbagetagne udstyr.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom med den ovennævnte ændring om fradrag i Jyske Finans’ krav for manglende godskrivning af værdien af tilbagetaget udstyr.

 Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 11-10-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk